Okulumuzun TarihçesiOkulumuzun bulunduğu alan 17.yy’da Kazancıoğlu Bahçesi olarak bilinirdi. 17.yy’dan sonra sürekli yeni yapılarla donatılmıştır. 1863’te yapımına başlanan ve 1867’de tamamlanan Çırağan Sarayı’yla yeni bir kimliğe bürünmüştür. Okulumuzun (ZKADML) bulunduğu binaların bir kısmı Beşiktaş’tan Ortaköy’e kadar uzanan Çırağan Sarayı’nın ek binalarından ( Matbah-ı Amire ve Istabl-ı Amire Binaları ) birisidir. 1910 yılında çıkarılan Çırağan Sarayı yangınından bu yapılar da üzerine düşen payı almıştır.

Cumhuriyet dönemine kadar ülkemizde ticaret gemilerine gemiadamı yetiştirecek kamuya ait bir okul yoktu. Yalnız 1909 yılında Kaptan Hamit Naci Bey tarafından “Milli Ticareti Bahriye Kaptan ve Çarkçı Mektebi Alisi” adıyla açılan özel bir okul vardı. Azapkapı’da açılan sonra Üsküdar’a, 1927 yılından itibaren de Ortaköy’e nakledilen okulda yalnızca teorik dersler veriliyor, donanım yetersizliğinden dolayı uygulama yapılamıyordu.1928 yılında Cumhuriyet Hükümeti Okulu Kaptan Hamit Naci Bey’den devralarak “Yüksek Deniz Ticaret Mektebi" adıyla yeniden açmış, öğretim programları yeniden hazırlanmış ve günün şartlarına göre modern donanım ile donatılmıştır. Binaya yatakhane ve spor salonu eklenmiştir. 1982 Yılında yapılan Deniz Alaka ve Menfaatleri Yüksek Koordinasyon kurulunun 3. toplantısı sonunda alınan kararlara dayalı olarak, Yüksek Denizcilik Okulunun Tuzla’ya taşınmış, boşalan bina ve tesisler Orta kademe Gemiadamı yetiştirmek için M.E.B.’na devredilmiştir. O dönemde Ortaköy Denizcilik Meslek Lisesi; ''Güverte '' ve '' Gemi Makineleri'' Bölümleri ile faaliyete geçmiş ve parasız yatılı öğrenci alımına başlanmıştır. 1983-1984 öğretim yılında okulumuz bünyesine '' Gemi Elektroniği ve Haberleşme'' Bölümü de eklenmiştir. Denizcilik mesleği ile ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası denizcilik mevzuatı esaslarına göre gerçekleştirilmesi zorunluluğu sebebiyle 1985-1986 Öğretim yılından itibaren okulumuzda bir kısım derslerin İngilizce verilmesi kararı alınmış, eğitimin ilk yılı hazırlık olmak üzere toplam 4 yıllık Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'ne dönüştürülmüştür. Aynı yıl Endüstriyel Okullar projesi kapsamında Güverte ve Gemi Elektroniği ve Haberleşme bölüm atölyeleri günün şartlarında modern donanımla donatılmıştır.


1993 yılında M.E.B.'nca vefat etmiş olan Ziya Kalkavan'ın adı okulumuza verilmiş, yeni ismiyle; ''Beşiktaş Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi '' olmuştur. 1995-1996 Öğretim yılından itibaren yatılılığı kaldırılan okulumuzun; 2006-2007 öğretim yılına müfredat yenilemeleri yapılarak ismi'' Beşiktaş Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi '' olmuş, kısmi yatılılık tahsis edilmiştir. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı başında okulumuzun ismi Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değişmiştir.