İş Dünyası İlişkileri Yönetimi

                       

İş dünyamızda çok sayıda Ortaköy’lünün sahibi ya da yöneticisi olduğu firma bulunmaktadır. Bunların büyük kısmı orta ölçekli işletmelerdir. Derneğimiz, bu firmalar arasında ortak bir platform oluşturarak, aralarında işbirliği bağı kurmayı hedeflemektedir. Derneğimiz bunun yanı sıra, çeşitli organizasyonlarla İş dünyamızın temsilcilerinin; mesleki, teknik ve ticari deneyimlerini Ortaköy camiası ile paylaşması için çalışacaktır. Derneğimiz vasıtasıyla iş dünyası ile Okulumuzun yararına olacak ortak projeler geliştirmek de proje hedefleri arasındadır.