Üyelik Geliştirme ve Mali Kaynak Yaratma KomisyonuKomisyonun Amacı: Odemed, üyelik yapısı olarak tüm Ortaköy camiasını birleştirici bir misyona sahiptir. Komisyonumuz, öncelikle mevcut üyelerimizin Derneğimize bağlılıklarını arttırma, yeni üye kazanma amacına yönelik stratejiler ve uygulamalar geliştirmeyi, ayrıca Derneğimizin Ortaköy’ün kurumsal yapısına uygun olarak, başta üyeleri olmak üzere, tüm Ortaköylüler ile çeşitli mecralarda iletişimini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derneğin her türlü gelir gider hesapları, kaynak oluşturma ve geliştirme işlemleri, sponsorluk ilişkileri, gelir getirici faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, ticari işletme oluşturma, ortaklık, yatırım vb. alanlarda atılacak adımların belirlenmesi gibi parayla alakalı tüm hususlarda gerekli girişimlerde bulunur, planlamalar yapar ve bunları uygular.

Komisyon Başkanı: Kpt.Atilla Şişman ’94 Gv

Komisyon Üyeleri: Şendoğan Göksu ’98 Elk , Kpt. İ.Ünsal Ertem ’98 Gv, Alican Cura ’08 Gv, Kpt.Baran Koç ’12 Gv, Ege Tuzcuoğlu ’15 Mk